Foldern finns på engelska och franska. Om det finns ett stort intresse kan den även översättas till andra språk. Kontakta oss i så fall på sveu@si.se.

Här hittar du foldern Learn Swedish