Vi undervisar i svenska

Svenskundervisning finns vid drygt 225 institutioner vid universitet och högskolor utanför Sverige. Vilket i sin tur innebär att det finns cirka 600 lärare som undervisar vid dessa lärosäten. Vi har intervjuat några av dem.
Porträttbilder av fyra svensklärare: en man och tre kvinnor.

Vilka är lärarna?

De flesta som undervisar i svenska utomlands är inhemska lärare, men några är också fast bosatta svenskar. Det finns också svensklektorat, dvs. lärartjänster som förmedlas via Svenska institutet. Som svensklektor är man anställd av universitetet, vanligtvis på ett år med möjlighet till förlängning ett år i taget.

Vad är det bästa med att undervisa i svenska utanför Sverige?

Här följer några svar:

  • mötet med motiverade studenter med stort intresse för allt som rör Sverige
  • ett relativt fritt arbete
  • stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter
  • att få följa med på studenternas resa – från nybörjare till riktigt duktiga språkanvändare.

Du hittar lärarintervjuerna här.

Svenska institutet utlyser och förmedlar ett antal svensklärartjänster i början av februari varje år. Läs mer om lediga lärartjänster.