Vilka är lärarna?

De flesta som undervisar i svenska är inhemska lärare, men många är också fast bosatta svenskar. Därutöver finns det utlandslektorer som jobbar under en begränsad tidsperiod vars tjänster förmedlas via Svenska institutet. Som utlandslektor är man anställd av universitetet, vanligtvis på ett år med möjlighet till förlängning ett år i taget. Det är oftast inte något krav på att man ska vara disputerad för att bli utlandslektor.

Vad är det som lockar med utlandstjänsterna?

Vi har bland annat fått följande svar

  • ett självständigt arbete
  • stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter
  • mindre administration i jämförelse med liknande tjänster i Sverige
  • motiverade studenter med stort intresse för allt som rör Sverige
  • en chans att få förmedla bilden av Sverige
  • en möjlighet att uppleva en ny kultur inifrån.

Du hittar lärarintervjuerna här.

Svenska institutet utlyser och förmedlar ett antal svensklärartjänster i början av februari varje år. Läs mer om lediga lärartjänster.