Utvidgat Erasmusutbyte – ny bidragsform för lärosäten i EU

Centre for Scandinavian Studies vid Lunds universitet (CSS) och Svenska institutet arbetar för att främja samarbete mellan svenska och utländska lärosäten i Europa som bedriver undervisning och forskning i svenskämnet (språk, litteratur, media, kultur).
Två studenter sitter vid ett bord och en lärare står bredvid.

För lärosäten i EU vilka har Erasmusavtal med svenska universitet finns möjlighet att ha en gästlärare från det svenska samarbetslärosätet i upp till 5 veckor. Syftet är att stärka värdinstitutionens samarbete med lärosäten i Sverige.

Centre for Scandinavian Studies och Svenska institutet har arbetat fram denna möjlighet till förlängd Erasmusvistelse för att främja samarbetet mellan lärosäten i EU.

Sista ansökningsdag är den 15 februari 2022 och kommande ansökningstillfällen är den 15 augusti 2022 och den 15 februari 2023.

Läs mer om om medel för korttidsutsända svensklärare på CSS:s webbplats

Universitet och högskolor med svenskundervisning utanför Sverige