Tillgänglighetsredogörelse för si.se

Svenska institutet ansvarar för den här webbplatsen och vi vill att alla ska kunna använda den. Här beskriver vi hur si.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi listar de tillgänglighetsproblem som vi känner till och som vi kommer att åtgärda. Vi berättar också om hur du rapporterar eventuella andra brister till oss.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör löpande intern och extern testning av si.se. Senaste bedömningen gjordes den 20 april 2020.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och WCAG 2.1 nivå AA. Det innehåll som ännu inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Allmänna brister

  • Det förekommer HTML-kod som inte validerar, till exempel finns det hyperlänkar utan roll eller destination. Vi jobbar med att åtgärda detta i kommande uppdateringar av webbplatsen.
  • Några sidor använder samma länktext för att länka till olika sidor. Vi jobbar med att åtgärda detta i kommande uppdateringar av webbplatsen.

Problem för användare utan synförmåga

  • Det finns rubriker med felaktig rubrikstruktur.
  • Några sidor använder WAI-ARIA landmarks av samma typ men som inte är namngivna på ett unikt sätt, vilket kan bli förvirrande om man använder skärmläsare. Vi jobbar med att åtgärda detta i kommande uppdateringar av webbplatsen.
  • Vissa formulär-komponenter (fält och knappar) saknar etiketter/ledtexter och/eller rollbeskrivning. Vi jobbar med att åtgärda detta i kommande uppdateringar av webbplatsen.
  • Metod/funktion för att hoppa över grupperat innehåll som repeteras saknas. Vi jobbar med att åtgärda detta i kommande uppdateringar av webbplatsen.
  • På några sidor finns det bilder som är dekorativa, men som har implementerats på ett sätt som gör att skärmläsare ändå läser upp dem. Vi jobbar med att åtgärda detta i kommande uppdateringar av webbplatsen.

Problem för användare med nedsatt syn

På mindre mobiler blir menyn svår att komma åt när man förstorar upp sidan till 200 procent. Vi jobbar med att åtgärda detta i kommande uppdateringar av webbplatsen.

Problem för användare med nedsatt finmotorik eller rörlighet

Vid navigering med tangentbord saknas det visuella fokuset på delar utav sidan. Vi jobbar
med att åtgärda detta i kommande uppdateringar av webbplatsen.

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Kontakta oss på si@si.se om du behöver innehåll från si.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning ovan.

Vi behöver följande information:

  • innehållets webbadress (URL)
  • ditt namn och din e-postadress
  • formatet du behöver

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta eller meddela oss via detta formulär om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 maj 2020.