Programmet omfattar föreläsningar, diskussioner, studiebesök på Nordiska biblioteket och workshoppar om språk, litteratur och samhälle. Inbjudna föreläsare från Sverige är

  • Elisabeth Åsbrink, författare och journalist
  • Lina Wolff, författare och översättare
  • Karin Aronsson, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Konferensen arrangeras av Svenska institutet.

Kontaktperson på SI: Eva Jernström
E-post: eva.jernstrom@si.se