Årets sommarkursverksamhet var mer omfattande än tidigare, med 200 stipendieplatser vid fem treveckorskurser. Kurserna arrangerades i samarbete mellan Svenska institutet och Axevalla, Hola, Malungs, Kalix folkhögskolor samt Billströmska folkhögskolan på Tjörn. Kurserna samlade studenter från mer än 100 universitet i 35 olika länder och ägde rum i juli och augusti. Söktrycket till stipendieplatserna var som vanligt mycket högt. De flesta av lärarna på sommarkurserna är verksamma eller före detta svensklärare från universitet utanför Sverige. I år arbetade svensklärare från universitet i Bulgarien, Frankrike, Italien, Kroatien, Lettland, Polen, Ryssland, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ukraina och Kina. Flera av dem har arbetat med sommarkurserna i många år.

Många nöjda deltagare

Nöjdheten bland studenterna var mycket hög och även vädret var förhållandevis gynnsamt i sommar. Alla kurserna inkluderar ett gediget besöksprogram, med en lokal färgning. Under kursen i Kalix besöktes många andra platser till exempel Kukkolaforsen och Polcirkeln. Det arrangeras också besök hos svenska värdfamiljer.

Kursdeltagarna har studerat svenska i minst ett år. En av årets deltagare var Kensuke Arata som har studerat svenska vid Osaka universitet i Japan i fyra år. Det var hans första besök i Sverige och något han uppskattar mycket är att det inte finns så många människor här. Arata vill bli författare och läste i Japan Din stund på jorden av Vilhelm Moberg. Han började studera svenska eftersom han ville läsa Mobergs utvandrarserie, vilken inte är översatt till japanska. Till hösten börjar han studera skandinavistik vid Göteborgs universitet.

Elizabeth Stanton studerar historia vid University of Washington i Seattle i USA som huvudämne. Som biämne studerar hon svenska. Hon säger att hon har förbättrat sin svenska mycket under kursen. I början var det svårt att tala svenska men efter ett par veckor på kursen har det blivit allt lättare.

Årets nöjda kursdeltagare bekräftar att sommarkurserna är en mycket viktig verksamhet och vi kan med tillförsikt börja planera inför sommarkurserna 2020.