Språk och kultur hör ihop. Och språklärare spelar en viktig roll för att öka intresset för ett lands kultur. Förutom att lära sig ett nytt språk, lär sig studenterna mycket om landet där språket talas. Det kan i sin tur leda till ett livslång kärleksfull relation till landet i fråga. Anna Savitskaja och Juta-Tiia Mägi har genom sitt arbete utbildat ett stort antal studenter som fortsätter att intressera sig för Sverige och det svenska språket även efter sina studier.

Anna Savitskaja är sedan många år tillbaka verksam vid Institutionen för skandinavistik och nederländsk filologi. Där undervisar och handleder hon studenter på grund-, magister- och doktorandnivå. Sedan 2007 leder hon dessutom ett ryskt-svenskt översättarseminarium, vars medlemmar har översatt en stor mängd svensk skönlitteratur till ryska. Savitskaja har själv översatt författare som till exempel P-O Enquist, Carola Hansson, Håkan Nesser och Fredrik Sjöberg.

Juta-Tiia Mägi är en av grundarna till Estlands svensklärarförening som bildades 2003. Hon är involverad i ett flertal samarbetsprojekt med skolor i Sverige och övriga Norden, t.ex. inom Nordplus-program. År 1994 började hon undervisa på Gustav Adolfgymnasiet. Tidigare var hon även verksam vid Tallinns universitet där hon undervisade i svenska som biämne i åtta år. Juta-Tiia Mägi har bland annat utarbetat läroplaner för ämnena svensk litteratur och svenskt samhälle. På hennes lektioner har musik, film, litteratur och historia alltid funnits med som en viktig del i undervisningen. Mägi har också arrangerat en rad evenemang med svenska förtecken i Tallinn. Så fort något svenskt evenemang ägt rum i staden så har hennes studenter funnits på plats.

Läs mer om Svenska Akademiens utnämning.