Stöd till nordiska projekt

Universitet i världen har nu möjlighet att söka stöd för nordiska samarbetsprojekt från Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet (SNU).

Stödet gäller projekt som genomförs under 2018. Projekten ska inkludera minst tre nordiska länder/språk.

Projekten kan till exempel handla om

  • kulturevenemang
  • gästföreläsningar
  • konferenser
  • utprovning av nya kurskoncept.

Samarbetsnämnden tar emot ansökningar om finansiellt stöd upp till 100 000 DKK.

Läs mer om hur du ansöker

På svenska

Utlysning på svenska (pdf)

Ansökningsformulär på svenska

På engelska

Utlysning på engelska (pdf)

Ansökningsformulär på engelska

Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2017.