Vill du jobba som svensklärare vid ett universitet i utlandet?

Varje år i februari utlyser och förmedlar Svenska institutet lediga svensklärartjänster vid universitet och högskolor i utlandet, så kallade utlandslektorat. I den här filmen får du möta tre utlandslektorer som berättar hur det är att undervisa vid ett utländskt lärosäte.

Svenskstudent – och sen?

Drygt 18 000 personer studerar svenska eller svenskrelaterade ämnen varje år vid universitet utanför Norden. Många av dem kombinerar språkstudierna med studier i samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga eller tekniska ämnen. Men vad händer efter studierna? I den här filmen får du möta fyra unga personer. De har alla studerat svenska och fått stor nytta av sina språkstudier.

Swedish student – and then? (undertext på engelska)

Varför svenska? Svenskstuderande i utlandet berättar.

I den här filmen får du träffa tre personer som av olika anledningar valt att lära sig svenska. Intervjuerna är gjorda på en sommarkurs i svenska.

Swedish Lucia around the world

Lucia firas traditionsenligt vid de flesta lärosäten som erbjuder svenskundervisning. Studenterna blir ofta engagerade att lussa på svenska företag, organisationer och ambassader.