Artiklar om språk

Här hittar du artiklar om svenska språket, andra nordiska språk och språkinlärning.

Artiklar om språk Artiklar om språk

Närbild på en runsten.
Edeby runsten på Ekerö utanför Stockholm. Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se
Faktablad om svenska språket
Författaren och språkvårdaren Catharina Grünbaum tecknar en bild av svenska språket från vikingatiden till nutid. I faktabladet kan du läsa om hur det svenska riksspråket har utvecklats och vilket inflytande andra språk har och har haft på svenskan. Du får också veta vilka grammatiska särdrag som utmärker svenskan och hur språket låter för den som inte har svenska som modersmål. Faktabladet finns också på engelska.
Till faktabladet på sharingsweden.se