Svenska institutet

 • förmedlar lärartjänster och ger stipendier till utlandslektorer i svenska
 • ger bidrag till inköp av läromedel och annat undervisningsrelaterat material
 • ger bidrag till gästföreläsningar och evenemang vid de utländska universiteten
 • arrangerar lärarkonferenser i och utanför Sverige
 • utlyser stipendier för svenskstuderande och svensklärare
 • arrangerar sommarkurser i svenska språket och kulturen
 • informerar om föreläsare, läromedel, skönlitteratur och metodik
 • erbjuder en gratis nybörjarkurs i svenska, learningswedish.se
 • samlar texter och länkar om svenska språket på vår webbplats.

SI:s stöd riktar sig främst till utländska universitet och högskolor med undervisning i svenska och om Sverige. Riksföreningen Sverigekontakt stödjer svenskundervisning på icke-akademisk nivå i utlandet, det vill säga i skolor och gymnasier samt undervisning för vuxna. Skolverket ger statsbidrag till svensk utbildning i utlandet för utlandssvenska barn och ungdomar.

Hitta universitetet som erbjuder svenskundervisning

SI har en nämnd för frågor om svenskundervisning. Följande personer ingår i nämnden:

 • Lars Bergman, Riksföreningen Sverigekontakt
 • Erik Falk, Uppsala universitet
 • Malin Isaksson, Umeå universitet
 • Anders Mortensen, Lunds universitet
 • Marie Nelson, Stockholms universitet
 • Anna Winlund, Göteborgs universitet

En av nämndens uppgifter är att tillsammans med SI intervjua sökande till lediga lektorstjänster i utlandet och föreslå kandidater.

Svenska institutet ingår i Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet. Samarbetsnämnden arbetar för att främja undervisningen i språken i Norden i utlandet. Nämnden samarbetar för att öka intresset för Norden som region, när det gäller språk, kultur och samhällsförhållanden.