Svenska institutet

 • förmedlar lärartjänster och ger stipendier till utlandslektorer i svenska
 • ger bidrag till inköp av läromedel och annat undervisningsrelaterat material
 • ger bidrag till gästföreläsningar och evenemang vid de utländska universiteten
 • arrangerar lärarkonferenser i och utanför Sverige
 • utlyser stipendier för svenskstuderande och svensklärare
 • arrangerar sommarkurser i svenska språket och kulturen
 • informerar om föreläsare, läromedel, skönlitteratur och metodik
 • erbjuder en gratis nybörjarkurs i svenska, learningswedish.se
 • samlar texter och länkar om svenska språket på vår webbplats.

SI:s stöd riktar sig främst till svenskundervisning vid utländska universitet och högskolor. Stöd till svenskundervisning på icke-akademisk nivå i utlandet, det vill säga skolor och vuxenundervisning, ges av Riksföreningen Sverigekontakt. Skolverket ansvarar för utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Hitta universitetet som erbjuder svenskundervisning

SI har en nämnd för frågor om svenskundervisning som består av:

 • Lars Bergman, Riksföreningen Sverigekontakt
 • Erik Falk, Uppsala universitet
 • Patrik Hadenius, grundare av Språktidningen
 • Malin Isaksson, Umeå universitet
 • Anders Mortensen, Lunds universitet
 • Marie Nelson, Mälardalens högskola och Stockholms universitet
 • Anna Winlund, Göteborgs universitet

En av nämndens uppgifter är att tillsammans med SI intervjua sökande till lediga lektorstjänster i utlandet och föreslå kandidater.

Svenska institutet ingår i Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet. Samarbetsnämnden arbetar för att främja undervisningen i språken i Norden i utlandet. Nämnden samarbetar för att öka intresset för Norden som region, när det gäller språk, kultur och samhällsförhållanden.