Vårt uppdrag

Det finns drygt 200 universitet utanför Sverige som erbjuder undervisning i svenska eller har kurser i Sverigestudier. Svenska institutet stödjer och samarbetar med cirka 180 av dessa universitet.
Fem studenter sitter ute tillsammans i höstsolen

SI ger kompletterande stöd till universitet och högskolor utanför Sverige som med egen finansiering bedriver undervisning i svenska och om Sverige. Vårt stöd riktar sig till både svensklärare och svenskstuderande.

Svenska institutet

 • ger bidrag till inköp av läromedel och annat undervisningsrelaterat material
 • ger bidrag till gästföreläsningar och evenemang vid de utländska universiteten
 • arrangerar lärarkonferenser i och utanför Sverige
 • utlyser stipendier för svenskstuderande och svensklärare
 • arrangerar sommarkurser i svenska språket och kulturen
 • informerar om föreläsare, läromedel, skönlitteratur och metodik
 • erbjuder en nybörjarkurs i svenska, learningswedish.se
 • samlar texter och länkar om svenska språket på vår webbplats.

Svenska institutet förmedlar också lärartjänster och ger stipendier till ett trettiotal utlandslektorer i svenska.

Hitta universitetet som erbjuder svenskundervisning

Nämnden för svenskundervisning i utlandet

Svenska institutet har också en nämnd för frågor om svenskundervisning. En av nämndens uppgifter är att tillsammans med SI intervjua sökande till lediga lektorstjänster i utlandet och föreslå kandidater.

Följande personer ingår i nämnden:

 • Lars Bergman, Sverigekontakt
 • Malin Isaksson, Umeå universitet
 • Anders Mortensen, Lunds universitet
 • Marie Nelson, Stockholms universitet
 • Sofia Tingsell, Institutet för språk och folkminnen
 • Anna Winlund, Göteborgs universitet

Nordiskt samarbete

Svenska institutet ingår i Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet. Samarbetsnämnden arbetar för att främja undervisningen i språken i Norden i utlandet och för att öka intresset för Norden som region, när det gäller språk, kultur och samhällsförhållanden.

SI:s stöd riktar sig främst till utländska universitet och högskolor med undervisning i svenska och om Sverige. Föreningen Sverigekontakt stödjer svenskundervisning på icke-akademisk nivå i utlandet, det vill säga i skolor och gymnasier samt undervisning för vuxna. Skolverket ger statsbidrag till svensk utbildning i utlandet för utlandssvenska barn och ungdomar.

För mer information kontakta: