Universitet med svenskstudier

Svenska institutet stödjer undervisning i svenska som främmande språk vid universitet och högskolor i utlandet. Vi samarbetar med drygt 225 institutioner. Störst utbredning utanför Norden har svenskundervisningen i Tyskland och USA. Men även i Frankrike, Polen och Ryssland är intresset stort för att lära sig svenska.
Karta

Skriv till sveu@si.se om ditt lärosäte saknas i listan nedan.

Om du undervisar i svenska på en icke-akademisk nivå kan du i stället registrera din skolenhet på föreningen Sverigekontakts webbplats.

Klicka på respektive land för uppgifter om adresser och kontaktpersoner på universiteten.