Universitet med svenskstudier

Det här är en förteckning över svenskundervisning vid universitet och högskolor utanför Sverige. Störst utbredning utanför Norden har svenskundervisningen i Tyskland och USA. Men även i Frankrike, Polen och Ryssland är intresset för att lära sig svenska stort.
Karta

Skriv till sveu@si.se om ditt lärosäte saknas i listan nedan.

Om du undervisar i svenska på en icke-akademisk nivå kan du i stället registrera din skolenhet på föreningen Sverigekontakts webbplats.

Klicka på respektive land för uppgifter om adresser och kontaktpersoner vid universiteten.