Pris till eldsjälar vid universitet i utlandet

Svenska Akademien har återigen uppmärksammat personer knutna till Svenska institutets nätverk av universitet i utlandet med svenskundervisning.

Historiken Tamara Torstendahl Salytjeva har tilldelats Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands. Tamara Torstendahl Salytjeva är chef för Rysk-svenska centret vid Ryska statliga humanistiska universitetet, RGGU, i Moskva, och en drivande kraft i det akademiska utbytet mellan Ryssland och Sverige. Av egna verk och redaktörskap kan nämnas Skärvor – bitar till den svenska kulturhistoriens mosaik (2006), Svenskar – svenskhetens natur och förändringar (2008) och Poltava – krigsfångar och kulturutbyte (2009) med Lena Jonsson.

Svenska Akademien har också ur egna medel belönat Erika Sausverde vid Vilnius universitet. Erika Sausverde är språkvetare och docent vid Centrum för nordiska studier vid Vilnius universitet, en institution som hon grundade 1991. Av egna verk och redaktörskap kan nämnas Svenskt-litauiskt lexikon (2012) och den vetenskapliga skriftserien Scandinavistica Vilnensis.

Tidigare prismottagare verksamma inom svenskundervisningen i utlandet

  • Professor Ikuo Shimizu, Osaka universitet, Japan
  • Institutionen för skandinavistik vid universitetet i Poznan, Polen
  • Professor Sylvain Briens vid Skandinavistiken på Sorbonne, Frankrike
  • Institutionen för germanistik och skandinavistik vid universitetet i Sofia, Bulgarien

Pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Belöningar ur Svenska Akademiens egna medel