Om oss

Svenska institutet har det övergripande ansvaret för det statliga stödet till svenskundervisning i utlandet för icke-svenska medborgare.

SI samarbetar med runt 225 universitet i utlandet som har undervisning i svenska som främmande språk. Vårt stöd till svenskundervisningen omfattar bland annat:

  • förmedling av lektorstjänster och stöd till utsända svensklektorer
  • bidrag till inköp av läromedel och annat undervisningsrelaterat material
  • bidrag till gästföreläsningar och evenemang vid de utländska universiteten
  • arrangemang av lärarkonferenser i och utanför Sverige
  • stipendier för svenskstuderande och svensklärare
  • sommarkurser i svenska språket och kulturen
  • information och tips om föreläsare, läromedel, skönlitteratur, metodik m.m.
  • en gratis nybörjarkurs i svenska på webben (www.learningswedish.se)
  • texter och länkar om svenska språket och Sverige på vår webbplats.

SI har en nämnd för frågor om svenskundervisning som består av sex experter från olika svenska institutioner. Nämnden fungerar som ett rådgivande organ.

Svenska institutet ingår i Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet. Samarbetsnämnden arbetar för att främja undervisningen i språken i Norden utomlands och för att öka intresset för Norden som region, när det gäller språk, kultur och samhällsförhållanden vid universitet och i samhället i övrigt.

SI:s stöd riktar sig främst till svenskundervisning vid utländska universitet och högskolor. Stöd till svenskundervisning på icke-akademisk nivå i utlandet, det vill säga skolor och vuxenundervisning, ges av Riksföreningen Sverigekontakt.

Skolverket ansvarar för utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Intresserad av Svenska institutets övriga verksamhet? Läs mer om SI.