Nya lektorer i bild (från vänster till höger):

Katarina Bodin, Strasbourg
Måns Wadensjö, Budapest
Maria Engqvist, Tartu
Maurits Hjerpe, Bratislava
Lina Bysell, Arkhangelsk
Peter Modd, Kiev
Ulf Sparredal, Sofia
Lennart Grape, Belgrad
Wanja-Maria Leijon, Krakow

Under kursdagarna fick deltagarna lära sig mer om vad det innebär att arbeta som svensklektor och om det stöd som Svenska institutet ger till svenskundervisningen i utlandet. De hade också möjlighet att utbyta tips och erfarenheter om undervisning i svenska som främmande språk. Kursdagarna avlöstes av en lärarkonferens som samlade ett 70-tal universitetslärare i svenska verksamma i 23 länder. Många nya kontakter knöts och nya samarbeten initierades.