Kartfoldern kombinerar en Sverigekarta med illustrationer och fakta om Sverige. På baksidan av kartan kan du läsa om ett år i Sverige, månad för månad, med exempel på svenska traditioner och aktiviteter som präglar olika tider av året.

Foldern är framför allt tänkt att locka en ung målgrupp (8–12-åringar) men kan med fördel användas av alla som lär sig svenska.

Kartfoldern finns på svenska, engelska, ryska, spanska och kommer även på arabiska, franska och förhoppningsvis kinesiska till hösten.

Vill du beställa foldern på svenska kontakta:

sveu@si.se – om du undervisar vid ett universitet i utlandet
info@sverigekontakt.se – om du undervisar på en skola i utlandet

På Sharing Sweden hittar du kartan i pdf-format.