Möt Ulf Larsson, svensklärare i Osaka

Ulf Larsson undervisar i svenska vid Osaka universitet i Japan. Hans tidigare forskning om svenskt måltidsspråk, det vill säga sättet att beskriva smakupplevelser, har bidragit till studenternas nyfikenhet på svensk mat.

Hur länge har du undervisat vid Osaka universitet?

– Sedan april 2012.

Vad har du för utbildning?

– Jag är fil dr i nordiska språk, och disputerade 2004 vid Stockholms universitet på en avhandling om en dikt av Gunnar Ekelöf, ”En Mölna-Elegi”. Efter disputationen har jag förutom forskning om måltidsspråk främst sysslat med pedagogiskt utvecklingsarbete och undervisning.

Var jobbade du tidigare?

– Senaste jobbet i Sverige var som lektor i svenska språket på Örebro universitet.

Vad fick dig att söka tjänsten som svensklektor?

– Jag har alltid velat prova att bo utomlands, gärna i Asien sedan jag läste indologi på grundutbildningen. Dessutom tyckte jag att det blev alltmer administration, nedskärningar och centralstyrning på mitt dåvarande jobb. Då dök annonsen om Osakajobbet upp.

Hade du varit mycket i Japan innan du kom dit som lektor?

– Nej, aldrig!

Hur är det att arbeta vid ett utländskt universitet?

– Som utlandslektor har jag långt mindre administrativa sysslor och möten och därmed mer tid för både egen forskning och utveckling av undervisningsformerna. Jag tycker att det är ett friare klimat ifråga om att prova nya pedagogiska metoder. Och generellt sett tar studenterna större personligt ansvar för sina studier här.

Har du ändrat ditt sätt att undervisa om du jämför med när du undervisade i Sverige?

– Ja, jag har nog blivit ännu mer inriktad på dialogicitet och studentaktivt lärande här. Dessutom kräver uppdraget att jag införlivar en hel del kunskap om Sverige i undervisningen, vilket jag inte gjorde i samma utsträckning i Sverige. Vi jobbar till exempel en del med matbeskrivningar, och på det viset får studenterna veta mer om svensk matkultur och jag om japansk. Studenterna får ofta läsa internetdokument som dagspress och Hemnet, som utgångspunkt för redovisningar och diskussioner på lektionerna.

Har du varit med om något spännande i din roll som svensklektor och Sverigeambassadör?

– Varje dag är spännande, men extra kul har det varit när jag har kunnat ordna hit gästföreläsare med hjälp av SI-bidrag. Hösten 2012 hade vi besök av Arne Dahl, som berättade om den svenska kriminalromanen och sitt författarskap, och i november 2014 av sensorikforskaren Johan Swahn som talade om smak, sensorik och sinnesmarknadsföring.

Hur går det med språket? Kunde du någon japanska innan eller har du lärt dig på plats?

– Det lilla jag kan har jag lärt mig här.

Vad skulle du råda en ny svensklektor att packa ner i resväskan?

– Nyfikenhet, ödmjukhet och en kokbok med traditionella svenska recept!

Vad är det bästa med att vara svensklärare i utlandet?

– Alla möten! Att få uppleva en helt främmande kultur inifrån och under så lång tid, och att få berätta för människor här om Sverige. Många vet till exempel inte att Sverige kan vara ett väldigt intressant matland!

Vad tror eller hoppas du kunna jobba med efter utlandstjänstgöringen?

– Jag fortsätter gärna med interkulturellt arbete, varför inte på SI med utveckling av språkpedagogik och lärandeaktiviteter som andra utlandslektorer kunde ha nytta av.

Lite om mina studenter

  • Studenternas favoritmaträtter: Janssons frestelse, pyttipanna, gravlax, rabarberpaj med vaniljsås, blodpudding.
  • Studenternas favoritord: unna sig, tupplur, nja, fika, mysig
  • Böcker som studenterna gärna läser: Mio min Mio, Felicia försvann, Millennium-böckerna, Plupp.
  • Artister som studenterna gärna lyssnar på: ABBA, Cardigans, Veronica Maggio, Sabaton

SI utlyser och förmedlar ett antal svensklärartjänster i början av februari varje år för tillträde vid nästa läsårs början på hösten. Läs mer om lediga lärartjänster.