För lärare som vill ha ett komplett kurspaket att använda i blandade lärmiljöer erbjuder nu Learning Swedish en lärarhandledning med extra övningar. I materialet, som är fritt tillgängligt för nedladdning och kopiering, finns också självskattningstest för studenter och matnyttiga tips.

Övningarna i lärarhandledningen kompletterar online-uppgifterna i Learning Swedish. De är i första hand tänkta att användas i lärarledda klasser eller grupper, till exempel vid universitet eller studieförbund. Men många av dem kan även användas i enskild undervisning. Fokus i övningarna ligger på de produktiva färdigheterna. Flertalet övningar behandlar muntlig interaktion – den färdighet som är svårast att öva i en onlinekurs – men även uttal och skriftlig färdighet ges stort utrymme. Här är tillgång till återkoppling från läraren naturligtvis en avgörande skillnad mot de självständiga uppgifterna i onlinekursen. Vissa övningar är tänkta att ge studenterna fördjupade kunskaper eller en repetition av teman som tagits upp i onlinekursen.

Lärarhandledningen har tagits fram inom ramen för ett Nordplusprojekt mellan KTH, Islands universitet och Aalto-universitetet.

Learning Swedish finns även som app för både Android och Iphone. Appen innehåller den första modulen av tre från webbkursen learningswedish.se.

Lärarhandledning till Learning Swedish (pdf)

Till Learningswedish.se