Lär dig svenska ord och ordspråk på Instagram!

Följ Sweden.se på Instagram!

Ord, ordspråk och citat på svenska kombineras med passande Sverigebilder. Förklaringar till orden och uttrycken ges på engelska.

Till Sweden.se på Instagram