Sveriges roll under andra världskriget

Författaren Ann-Marie Ljungberg och chefen för Göteborgs stadsteater Björn Sandmark besöker svenskundervisningen vid Westfälische Wilhelms-Universität i Münster.

Ann-Marie Ljungberg kommer att berätta om sin bok Mörkret stanna hos mig som studenterna läst inom ramen för en realiakurs om Sveriges roll under andra världskriget. Björn Sandmark kommer att berätta om teaterlivet i Göteborg.

Kontakt: Susanna Stempfle Albrecht
E-post: albrecht(a)uni-muenster.de