Svensklärarkonferens i Berlin

Konferens i Berlin för svensklärare vid universitet och högskolor i Schweiz, Tyskland och Österrike.

Programmet innehåller föreläsningar såväl som workshoppar.

Arrangörer: Svenska institutet och Sveriges ambassad i Berlin i samarbete med Abteilung für Nordische Philologie, Universität Zürich och Seminar für Nordistik, Universität Basel

Kontaktperson på SI: monika.ronngren(a)si.se

Program – svensklärarkonferens i Berlin 2017