Svensk samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv

Förläggaren Svante Weyler besöker svenskundervisningen vid universitetet i Göttingen.

Weyler har även tidigare besökt universitetet. Den här gången kommer han att föreläsa om den svenska samhällsutvecklingen i ett historiskt perspektiv samt berätta om sin förlagsverksamhet. Målgruppen är främst studenter i vårens realiakurs, men föreläsningen är även öppen för andra skandinavistikstuderande och en intresserad allmänhet.

Kontakt: Elisabeth Romare
E-post: eromare(a)gwdg.de