Strindbergs Inferno och dess påverkan på modernismen

Strindbergsforskaren Henrik Johnsson, Århus universitet, ger två föreläsningar i Frankfurt.

Henrik Johnsson kommer att föreläsa för studenter och lärare vid Institutionen för skandinavistik vid Frankfurts universitet där studenterna går en kurs om svensk 1800-talslitteratur. Johnssons föredrag tar upp Strindbergs Infernokris och dess ”ockulta” idélära, hans litterära produktion i samband med krisen samt Infernolitteraturens påverkan på modernismen.

Henrik Johnsson håller dessutom ett föredrag om Strindberg för en bredare allmänhet.

Kontaktperson: Jackie Nordström, Frankfurts universitet
E-post: nordstroem(a)em.uni-frankfurt.de