Strindberg och västerländsk kanon

Den 20:e internationella Strindbergskonferensen arrangeras i juni i Krakow och har rubriken ”Strindberg och västerländsk kanon”.

Från inbjudan:

”Under hela sin författarbana var Strindberg en rastlös kanonformare. I egenskap av författare, bibliotekarie, kulturvetare, polemiker och amatörforskare citerar han ständigt tidigare och samtida källor, inkluderar och exkluderar författare och forskare i sitt eget författarskap, och han tänjer och omprövar gränserna för de kulturella värdena kring sekelskiftet 1900. Samtidigt var han en författare på resande fot, i självvald exil med en internationell intellektuell bakgrund. Detta väcker frågor kring hans förhållande till den litterära och kulturella kanon. Dynamiken mellan den lokala och globala kulturen definierar hela hans författarskap och gör honom till en av de europeiska författare som låter sig tolkas i kontexten av Weltliteratur.”

Konferensen arrangeras av Strindbergssällskapet och Institutionen för germanska språk vid Jagellonska universitetet i Krakow. Svenska institutet är en av bidragsgivarna till konferensen.

Kontaktperson: Jan Balbierz, Jagellonska universitetet
E-post: janbalbierz(a)fulbrightmail.org