Skandinavistikkonferens i Genua

”Den annorlunda, den andra, fienden. Alteriteten i den skandinaviska litteraturen” är temat för konferensen.

Institutionen för skandinavistik vid Genuas universitet i samarbete med Università degli Studi ”La Sapienza” i Rom arrangerar den tionde italienska skandinavistikkonferensen för de nordiska och italienska skandinavisterna vid italienska universitet och involverar de italienska studenterna i skandinavistik.

Konferensen tillägnas minnet av Gianna Chiesa Isnardi som grundade institutionen för skandinavistik vid Genuas universitet för 25 år sedan.

Kontakt: Paolo Marelli
E-post: paolo.marelli(a)unige.it