SI:s sommarkonferens för svensklärare i utlandet

Svenska institutet arrangerar även i sommar en svensklärarkonferens i Stockholmsområdet.

Konferensen riktar sig till lärare som undervisar i svenska som främmande språk på universitet utanför Sverige. Programmet omfattar föreläsningar och diskussioner om språk, litteratur och svenskt samhälle och bygger på att alla lärare deltar aktivt för att utbyta erfarenheter och nya idéer.

Konferensen äger rum på kursgården Skåvsjöholm den 17–19 augusti och startar med fika kl. 14 på torsdagen och avslutas med lunch på lördagen.

Mer information om konferensen och hur du anmäler dig hittar du i Lärarnätverk.