Finsk-ugriska nationella minoriteter i Sverige

Professor Jarmo Lainio vid Stockholms universitet är inbjuden till Göttingen för att föreläsa om de nationella minoritetsspråken och språkpolitiken i Sverige, med fokus på finska och samiska.

Föreläsningen ingår i projektet Svensk-finska kontaktytor som är ett övergripande tema för studenterna i Göttingen under hela det akademiska läsåret 2017/2018.

Projektet syftar till att informera dels om finsk-ugriska nationella minoriteter i Sverige (sverigefinnar, tornedalingar och samer), dels om svenska språket och finlandssvenskar i Finland.

Projektet är ett samarbete mellan tre institutioner vid Georg-August-Universität Göttingen.

Kontakt: Marianne Broermann, Georg-August-Universität Göttingen
E-post: marianne.broermann(a)zess.uni-goettingen.de