Ett språk för svenska smaker

Johan Swahn, doktor i måltidskunskap föreläser för studenterna i Osaka.

Johan Swahns föreläsning handlar om hur man utvecklar ett språk för smak och hur man kan använda språket som påverkande faktor för smakupplevelsen. Ett syfte med föreläsningen är att ge studenterna en teoretisk och praktisk bakgrund kopplad till det svenska smakspråket. Föreläsningen vill också inspirera studenterna till nya insikter med fokus på typiska svenska maträtter, svenska råvaror och det svenska språket. Studenterna kommer också att göra sensoriska och lingvistiska smakövningar.

Kontaktperson: Ulf Larsson, svensklektor, Osaka universitet
E-post: ulflarsson.osaka@gmail.com