Författaren Aris Fioretos föreläser på skandinavistkonferens

Christian-Albrechts-Universität i Kiel arrangerar i slutet av september en konferens  för skandinavister i tyskspråkiga länder – 23. Arbeitstagung der Skandinavistik

Författaren Aris Fioretos är inbjuden som en av tre plenarföreläsare.

Kontakt: Karl-Axel Daude
E-post: k.daude(a)isfas.uni-kiel.de

Till konferensens webbplats (ATdS2017 – 23)