Mellan dikt och översättning

Poeten och översättaren Jonas Rasmussen gästföreläser på Vilnius universitet. Jonas Rasmussen föreläser för svenskstuderande om översättning av poesi från danska till svenska och om kopplingar mellan samtida svensk och dansk lyrik. Rasmussen presenterar även sitt …

Serier i Norden

Kulturfestivalen Nordischer Klang ägnar i år två hela dagar åt nordiska serier. Från Sverige deltar Ola Hellsten, skribent och konstnärlig ledare för Serieteket i Stockholm. Nordischer Klang är en årlig kulturfestival i Greifswald som presenterar …

Interpunktion i svenskan

Alva Dahl, textforskare vid Uppsala universitet, besöker Tartu. Alva Dahl kommer att hålla flera föreläsningar för svenskstuderande vid Tartu universitet. Föreläsningarna handlar om interpunktion i svenskan och om stilistisk analys av skönlitteratur. Kontaktperson: Esbjörn Nyström, …

Svensklärarkonferens i Berlin

Konferens i Berlin för svensklärare vid universitet och högskolor i Schweiz, Tyskland och Österrike. Programmet innehåller föreläsningar såväl som workshoppar. Arrangörer: Svenska institutet och Sveriges ambassad i Berlin i samarbete med Abteilung für Nordische Philologie, …

Skandinaviens dag i Krakow

Tischner European University arrangerar en konferens om Skandinavien i Krakow. Konferensens innehåll är mångsidigt och fokuserar både på politik och samhälle, samt på kultur och språk. Bland inbjudna gäster finns översättare, författare och forskare. Utöver …

Ett språk för svenska smaker

Johan Swahn, doktor i måltidskunskap föreläser för studenterna i Osaka. Johan Swahns föreläsning handlar om hur man utvecklar ett språk för smak och hur man kan använda språket som påverkande faktor för smakupplevelsen. Ett syfte …

Svensk samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv

Förläggaren Svante Weyler besöker svenskundervisningen vid universitetet i Göttingen. Weyler har även tidigare besökt universitetet. Den här gången kommer han att föreläsa om den svenska samhällsutvecklingen i ett historiskt perspektiv samt berätta om sin förlagsverksamhet. …

Strindberg och västerländsk kanon

Den 20:e internationella Strindbergskonferensen arrangeras i juni i Krakow och har rubriken ”Strindberg och västerländsk kanon”. Från inbjudan: ”Under hela sin författarbana var Strindberg en rastlös kanonformare. I egenskap av författare, bibliotekarie, kulturvetare, polemiker och …

Den heliga Birgitta och hennes uppenbarelser

Anders Cullhed, Stockholms universitet, föreläser om Heliga Birgitta. Föreläsningen riktar sig till studenterna i svenska vid Jagellonska universitetet och har rubriken ”Den heliga Birgitta och hennes uppenbarelser”. Anders Cullhed medverkar också som opponent vid Elżbieta Żurawskas …

Kalender – evenemang med stöd från SI: sida 1/2

1 2