Undervisningen i svenska språket och om Sverige vid Osaka universitet har under många år stimulerat unga japanska studenters intresse för Sverige. Svenskstudierna bidrar till goda relationer mellan Japan och Sverige. För att stödja svenskundervisningen har SI överlämnat en penninggåva till den svenska avdelningen vid Graduate School of Language and Culture på universitetet. Gåvan överlämnades av generaldirektör Annika Rembe vid hennes besök på institutionen den 26 april. Pengarna kommer att användas till studenternas resor till Sverige i samband med fördjupade studier i svenska språket och om svenska förhållanden.

Svenska institutet har av regeringen även fått medel för att stödja Commemorative Scholarship Fund som beviljar stipendier för studier, forskning och praktik i Sverige och Japan.