Kurser, stipendier och praktik

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är givetvis att vistas i landet där det talas. Här finns information om kurser, stipendiemöjligheter och praktikplatser i Sverige.

Sommarkurser i svenska

SI har arrangerat sommarkurser i svenska sedan 1960-talet. Många studenters första möte med Sverige sker på en sommarkurs. Kurserna äger rum på flera orter och bygger på ett samarbete mellan SI och olika kursarrangörer, oftast folkhögskolor. SI erbjuder varje år ett antal stipendieplatser till kurserna. Läs mer om sommarkurserna.

Studera på en folkhögskola

Vill du förbättra din svenska genom att plugga tillsammans med andra svenskar? På en folkhögskola läser du ordinarie gymnasiekurser och får möjlighet att träna din svenska dygnet runt. SI förmedlar varje år friplatser för en termins studier. Läs mer om att studera på folkhögskola.

Korttidsvistelse i Sverige 2018

Ansökningstiden för att söka bidrag för korttidsvistelser i Sverige under 2018  blir september – oktober 2017.
Läs mer om SI:s bidrag för korttidsvistelser i Sverige.

Stipendier för studier i Sverige på svenska (Visbyprogrammet)

Svensktalande studenter, doktorander, lärare och forskare med förkunskaper i svenska motsvarande lägst B1/B2 nivå, bosatta, verksamma samt medborgare i Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina eller Vitryssland kan söka stipendier för studier på svenska vid valfritt lärosäte för högre utbildning i Sverige. Stipendium kan sökas för en eller två terminers studier inom valfritt ämnesområde. Läs mer om stipendierna som ges inom Visbyprogrammet.

Praktik och volontärtjänster

De flesta praktikplatser i Sverige är oavlönade, men de kunskaper och erfarenheter som du får under en praktikperiod är ovärderliga och bidrar till en bra start på karriären. Läs mer om möjligheten att praktisera eller arbeta som volontär i Sverige.

Kurser i svenska i Sverige

På vår webbplats om högre utbildning i Sverige, Studyinsweden.se, finns en förteckning över universitet och andra organisationer som arrangerar språkkurser i Sverige.

Webbkurs i svenska

SI erbjuder en gratis nybörjarkurs i svenska på webben, Learning Swedish, för dig som vill studera svenska på egen hand. Kursen är framtagen i samarbete med svenska och utländska lärosäten. Läs mer om ”Learning Swedish”.

Webbresurser för språkinlärning

Lingu@net World Wide finns länkar till mer än 4 000 kvalitetssäkrade webbresurser för inlärning av svenska och andra språk. Du kan själv lägga upp bra webbresurser som saknas och även kommentera andras länkar.

Svenskundervisning i världen

Är du intresserad av att studera svenska utanför Sverige? Här hittar du universitet i utlandet med undervisning om Sverige och det svenska språket.