Kurser, stipendier och praktik

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att vistas i landet där det talas. Här finns information om kurser, stipendiemöjligheter och praktikplatser i Sverige.

Sommarkurser i svenska

Vill du plugga svenska i Sverige i sommar? SI erbjuder varje år ett antal stipendieplatser till sommarkurser i svenska. Kurserna äger rum på flera orter och bygger på ett samarbete mellan SI och olika kursarrangörer, oftast folkhögskolor.
Läs mer om SI:s sommarkurser.

Korttidsvistelser i Sverige 2018

Behöver du åka till Sverige för att söka material till en uppsats? Då kan du ansöka om ekonomiskt stöd från SI. Nästa ansökningsperiod är öppen september–oktober 2017.
Läs mer om SI:s bidrag för korttidsvistelser i Sverige.

Stipendier för högskolestudier i Sverige på svenska

Är du student, doktorand, lärare eller forskare samt bosatt och medborgare i Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina eller Vitryssland? Då kan du söka stipendium för att studera på svenska vid ett svenskt lärosäte. Du kan söka stipendium för en eller två terminer inom valfritt ämnesområde. För att få söka måste du ha förkunskaper i svenska motsvarande lägst B1/B2-nivå.
Läs mer om stipendierna som ges inom Visbyprogrammet.

Praktik och volontärtjänster

De flesta praktikplatser i Sverige är oavlönade. Men de kunskaper och erfarenheter som du får under en praktikperiod är ovärderliga och bidrar till en bra start på karriären. Läs mer om möjligheten att praktisera eller arbeta som volontär i Sverige.

Kurser i svenska i Sverige

På vår webbplats om högre utbildning i Sverige, Studyinsweden.se, får du tips på språkkurser i Sverige.

Kurser i svenska utanför Sverige

Här hittar du en förteckning över universitet i utlandet med svenskundervisning.

Gratis webbkurs i svenska

SI erbjuder en gratis nybörjarkurs i svenska på webben, Learning Swedish, för dig som vill studera svenska på egen hand. Kursen är framtagen i samarbete med svenska och utländska lärosäten. Du kan också betala för lärarledd undervisning, Learning Swedish Plus.
Läs mer om ”Learning Swedish”.

Webbresurser för språkinlärning

Lingu@net World Wide finns länkar till mer än 4 000 kvalitetssäkrade webbresurser för att lära sig svenska och andra språk. Du kan också kommentera och lägga upp egna webbresurser på sajten.