Artiklar om språk

Här hittar du artiklar om språk och om språksituationen i Sverige.

Skandinaviska för nybörjare

Tandem – mellan språklektion och vänskap

När folket tog makten över svenskan

En anglosaxisk koloni där kinesiskan är framtiden

Sverige ser en puss- och kramgeneration växa upp

Idiomatiska uttryck – huvudvärk för språkstudenten?

Affärssvenska – är det ett nytt språk?

Att lära sig svenska – Alexandra Pascalidou berättar om sina erfarenheter

Finlandssvenska är lättare att förstå än sverigesvenska

Moderna bevingade ord

Kort svensk språkhistoria

Språksituationen i Sverige

Om svenska språket

Språkbyte på Öresundsbron

Förändringar i svenska språket

Svenskundervisning genom tiderna

Relaterade sidor

 • Skandinaviska för nybörjare

  De flesta som bor i Skandinavien förstår varandra över landgränserna. Svenska, norska och danska har nämligen ett gemensamt ursprung, och är så lika att vissa språkvetare ser dem som dialekter av samma språk. Den skandinaviska ...

 • Svenskundervisning genom tiderna

  Svenska har varit ett universitetsämne i utlandet i över 100 år. Verksamheten startade i blygsam omfattning men i dag är det mycket populärt att studera svenska. Läs om hur det hela började. I mitten av 1600-talet kunde ...

 • Språksituationen i Sverige

  Sverige betraktas numer som ett mångspråkigt samhälle. Vi har förutom svenskan många andra modersmål, och engelskans roll i det svenska samhället växer. Språk blir också ett allt viktigare inslag i människors liv. Allt fler skriver ...

 • Kort svensk språkhistoria

  Det har hänt mycket i svenskan under historiens lopp. Det kan man se om man jämför en runinskrift med en nutida text. Perioder Samtidigt med vikingatidens början (omkring 800) kan man urskilja svenska som eget ...

 • Förändringar i svenska språket

  Precis som andra språk, förändras svenskan ständigt. Här lyfter vi fram några viktiga tendenser. Informellare språk Sedan 1970-talet har det pågått en utveckling mot ett alltmer informellt språk, i både tal och skrift, med ökat bruk ...

 • Språkbyte på Öresundsbron

  Esbjörn Mildh byter från danska till svenska på väg till jobbet. ”Det sänker stressnivån, eftersom jag lämnar jobbet i samband med att jag lämnar språket”, säger han. Esbjörn är en av många pendlare över sundet. ...

 • Om svenska språket

  Det finns bara 53 språk som har mer än 10 miljoner talare. Omkring 99 procent av världens drygt 6 500 språk har mindre än 100 000 talare. Svenskan som uppskattningsvis har 9 miljoner talare kan därför räknas till gruppen stora ...

 • Moderna bevingade ord

  Kan ord och uttryck få vingar och vad betyder det i så fall? Svenska språket, precis som andra språk, förändras ständigt. Vissa nya ord och uttryck blir modeord och används flitigt under en kortare tid. Några ...

 • Finlandssvenska är lättare att förstå än sverigesvenska

  Det är inte bara i Sverige som man talar svenska. I Finland bor ungefär 290 000 personer som också har svenska som modersmål. Det är cirka 5,5 procent av Finlands befolkning. Svenskan som talas i Finland ...

 • Att lära sig svenska – Alexandra Pascalidou berättar om sina erfarenheter

  Det finns inget mer stimulerande än språkinlärning. Att lära sig ett nytt språk är som att skaffa sig ett par nya vingar för att flyga högre och få ett bredare perspektiv. Eller som att skaffa ...