För studerande

Svenskundervisning finns på över 50 universitet i Tyskland. Foto: Louise Mårtensson Mussweiler, Osnabrück Universität

Svenskundervisning finns på över 50 universitet i Tyskland. Foto: Louise Mårtensson Mussweiler, Osnabrück Universität

Här har vi samlat information om kurser och praktikjobb. Det finns också länkar till material och språktester som vi hoppas kan vara till nytta för dig som studerar svenska.