Vem kan söka?

  • Du som studerar svenska vid ett universitet eller en högskola som finns med i
    SI:s adressförteckning (gäller inte studenter vid universitet i Norden).
  • Du som befinner dig i slutet av din utbildning och behöver samla material till din uppsats.

SI tar emot max två ansökningar per institution och ansökningstillfälle.

Observera att du inte är berättigad att söka om du redan varit i Sverige på korttidsvistelse under 2019 eller 2020.

Vad kan stipendiet gälla?

Du kan söka stipendium för att samla in material till ett examensarbete, uppsats eller avhandling
på bibliotek vid ett svenskt universitet eller högskola eller en organisation. Det ska finnas skäl för att söka materialet på plats i Sverige. Kan man få tillgång till relevant material via webben så behövs inget stipendium.
Exempel på beviljade stipendier för korttidsvistelse 2018-2020

Hur stort belopp kan jag söka?

Du kan söka högst 24 000 SEK (12 000 SEK per månad). Stipendiet kan du använda till resor, boende, uppehälle och litteratur.

Tidpunkt och längd för vistelsen

Sverigevistelsen måste äga rum under 2021, max två månader.

Hur ansöker jag?

Kontakta din svensklärare på universitetet för att visa ditt intresse och för att få en länk till ansökningsformuläret.

Din ansökan ska innehålla:

  • syfte, budget samt en plan för vistelsen på svenska.
  • ett rekommendationsbrev från din lärare eller handledare
  • en inbjudan från mottagande institution vid svenskt universitet eller högskola att en kontaktperson tar emot och ger tillgång till biblioteket eller liknande.

Ansökningsperioden är öppen från den 1 september – 16 november 2020

Här finns instruktioner för hur du ansöker i ansökningsportalen.

Beslut om stipendium meddelas under december 2020.