Vem kan söka?

  • Du som studerar svenska vid ett universitet eller en högskola som finns med i
    SI:s adressförteckning (gäller inte studenter vid universitet i Norden).
  • Du som befinner dig i slutet av din utbildning.

Du är inte berättigad att söka om du redan varit i Sverige på korttidsvistelse under 2016 eller 2017.

SI tar emot max två ansökningar per institution så kontakta din svensklärare vid universitetet om du vill söka stipendium.

Vad kan stipendiet gälla?

Du kan söka stipendium för att samla in material till ett examensarbete eller en avhandling.
Här kan du läsa exempel på korttidsvistelser genomförda under 2017.

Hur stort belopp kan jag söka?

Du kan söka högst 20 000 SEK (10 000 SEK per månad). Stipendiet kan du använda till resor, boende, uppehälle och litteratur.

Tidpunkt och längd för vistelsen

Sverigevistelsen måste äga rum under 2018, max två månader.

Hur ansöker jag?

Kontakta din svensklärare på universitetet för att få en länk till ansökningsformuläret.

Din ansökan ska innehålla:

  • syfte, budget samt en plan för vistelsen
  • ett rekommendationsbrev från din lärare eller handledare
  • en inbjudan från mottagande svensk institution eller liknande.

Ansökningsperioden för vistelse i Sverige under 2018 har stängt.

Här finns instruktioner för hur du ansöker i ansökningsportalen.

Beslut om stipendium meddelas under december 2017.