Vem kan söka?

  • Du som studerar svenska vid ett universitet eller en högskola som finns med i
    SI:s adressförteckning (gäller inte studenter vid universitet i Norden).
  • Du som befinner dig i slutet av din utbildning och behöver samla material till din uppsats.

Kontakta din svensklärare vid universitetet om du vill söka stipendium. SI tar emot max två ansökningar per institution och ansökningstillfälle.

Observera att du inte är berättigad att söka om du redan varit i Sverige på korttidsvistelse under 2018 eller 2019.

Vad kan stipendiet gälla?

Du kan söka stipendium för att samla in material till ett examensarbete, uppsats eller avhandling.
SI hjälper gärna till att hitta en lämplig handledare vid ett svenskt universitet.
Här kan du läsa exempel på korttidsvistelser genomförda under 2018.

Hur stort belopp kan jag söka?

Du kan söka högst 24 000 SEK (12 000 SEK per månad). Stipendiet kan du använda till resor, boende, uppehälle och litteratur.

Tidpunkt och längd för vistelsen

Sverigevistelsen måste äga rum under 2020, max två månader.

Hur ansöker jag?

Kontakta din svensklärare på universitetet för att få en länk till ansökningsformuläret.

Din ansökan ska innehålla:

  • syfte, budget samt en plan för vistelsen
  • ett rekommendationsbrev från din lärare eller handledare
  • en inbjudan från mottagande svensk institution eller liknande.

Ansökningsperiod: 2 september – 31 oktober 2019

Här finns instruktioner för hur du ansöker i ansökningsportalen.

Beslut om stipendium meddelas under december 2019.