En gång om året öppnar SI upp för ansökningar om stöd för aktiviteter inom svensk kultur, svenska språket och svenskt samhällsliv som samlar studenter och före detta studenter för att träffas kring ett visst tema.  Stödet uppgår till max 12 000 SEK per aktivitet.

Vem kan söka aktivitetsstöd?

Om du studerar svenska eller har studerat svenska på universitetsnivå utanför Sverige kan du ansöka om stöd från SI för att arrangera en aktivitet.

Vilken typ av aktiviteter kan jag få stöd för?

Du kan söka stöd för att ordna aktiviteter som främjar svensk kultur, svenska språket eller svenskt samhällsliv. Det kan till exempel vara språkcaféer, seminarier, firandet av svenska högtider eller seminarier på olika teman. Det är viktigt att din aktivitet är något du kan bjuda in andra personer med ett intresse för Sverige till. Kontakta oss på alumni@si.se om du har en idé, men är osäker på om du kan få stöd för den.

Hur ansöker jag?

Ansökningsperioden för 2018 är nu stängd.

Ansökan – steg för steg

  1. Vi prioriterar alltid ansökningar där minst två personer ingår i organisationsgruppen. Försök därför att hitta flera nuvarande eller före detta svenskstudenter att samarbeta med.
  2. Läs våra villkor för aktivitetsstöd och var säker på att du förstår och följer dem.
  3. Ansök via vårt onlineformulär

Tips! Samarbeta med det lokala nätverket för Sverigealumner! Det kan finnas personer inom nätverket som är intresserade av att hjälpa dig eller som vill delta i din aktivitet. En lista över alumnföreningar finns här. Det är också bra att kontakta den svenska ambassaden i landet där du bor för tips och stöd.

Viktigt att tänka på innan du ansöker

  • Försäkra dig om att din aktivitet kommer andra till nytta. SI accepterar inte ansökningar som endast gagnar dig själv, till exempel personligt deltagande i konferenser eller liknande. Din aktivitet bör vara något du kan bjuda in andra till.
  • Var ute i god tid! Handläggningsprocessen på SI är minst 4 veckor. Det är därför viktigt att din aktivitet tidigast äger rum 8 veckor efter sista ansökningsdag.
  • SI uppmuntrar till samarbete med lokala organisationer, men din aktivitet får inte ersätta det som ändå skulle ha genomförts inom ramen för deras ordinarie verksamhet.
  • SI kan inte finansierar aktiviteter som du anordnar inom dina ordinarie arbetsuppgifter.
  • Din aktivitet får inte ersätta den ordinarie svenskundervisningen vid universitetet.
  • SI:s finansiella stöd får inte användas för start-ups eller annan vinstdrivande verksamhet.
  • Vi tillåter inte stängda gästlistor eller begränsade inbjudningar. Aktiviteter som finansieras av Svenska institutet måste vara öppna för alla som studerar eller har studerat svenska där aktiviteten äger rum. Om det finns begränsade platser måste principen ”först till kvarn” tillämpas. Vi hjälper gärna till med att sprida information om ditt projekt.