Universitet med svenskstudier

Svenska institutet har det övergripande ansvaret för stödet till svenskundervisning i utlandet.

Vi samarbetar med runt 225 universitet i utlandet som har undervisning i svenska. Allt fler personer studerar svenska som främmande språk och intresset för att lära sig svenska i utlandet är stort.

Störst utbredning utanför Norden har svenskundervisningen i Tyskland, USA och Ryssland, men även i Frankrike, Italien och Polen är intresset stort.

Klicka på respektive land för kontaktuppgifter och läsårsredogörelser.