Universitet med svenskstudier

Svenska institutet har det övergripande ansvaret för stödet till svenskundervisning i utlandet.

Vi samarbetar med runt 225 universitet i utlandet som har undervisning i svenska. Intresset för att lära sig svenska är stort och allt fler personer studerar svenska som främmande språk.

Störst utbredning utanför Norden har svenskundervisningen i Tyskland och USA, men även i Frankrike, Polen och Ryssland är intresset stort.

Klicka på respektive land för kontaktuppgifter och läsårsredogörelser.