Universitet med svenskstudier

Svenska institutet stödjer svenskundervisning vid universitet och högskolor i utlandet.

Vi samarbetar med drygt 225 universitet. Störst utbredning utanför Norden har svenskundervisningen i Tyskland och USA. Men även i Frankrike, Polen och Ryssland är intresset stort för att lära sig svenska.

Klicka på respektive land för kontaktuppgifter till universiteten. Du kan också ladda ner läsårsrapporter med mer information om undervisningen.