Undervisa i svenska utomlands

Vill du bli utlandslektor och arbeta som lärare i svenska? I februari varje år förmedlar Svenska institutet ett tiotal svensklärartjänster vid utländska universitet. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara utlandslektor och vilka kvalifikationer som krävs.
Ett kollage med bilder av studenter, lärare och föreläsare samt en bild på studenter som målar dalahästar.

Sammanlagt är runt 600 svensklärare verksamma på hel- eller deltid vid de cirka 200 universitetsinstitutionerna i utlandet som har svenskundervisning. De flesta som undervisar i svenska är inhemska lärare, men många är också fast bosatta svenskar. Därutöver finns det ett trettiotal ”utsända” svensklärare, så kallade utlandslektorer. Utlandslektorer finns framför allt i Polen, Frankrike, Tyskland och i länder i Centraleuropa.

Utlandslektorns uppgift är först och främst att undervisa i svenska språket men ofta även om svensk kultur och svenskt samhälle. En viktig del av tjänsten är att förmedla vad som är aktuellt i Sverige och vara en ”Sverigeambassadör”. Med det avses att lektorn utöver språkundervisningen brukar ordna olika kulturella aktiviteter. Det kan vara allt från luciatåg och författarbesök till föreläsningar om Sverige inom alla möjliga områden. Det Sverigefrämjande arbetet som lektorn gör ger ringar på vattnet och är oerhört betydelsefullt för att göra Sverige känt i världen.

Observera att SI endast förmedlar tjänsterna. Utlandslektorn är anställd vid det utländska universitetet.


 

Vem kan bli utlandslektor i svenska?

En typisk utlandslektor är gymnasielärare med utbildning i svenska, svenska som andraspråk, litteratur och språk. Hon eller han har några års lärarerfarenhet och är beredd att undervisa utomlands i minst ett år. Det är en person som är utåtriktad och diplomatisk och inte rädd för nya oväntade situationer eller för helt nya levnadsvillkor. Utlandslektorn måste också vara flexibel och ha lätt för att samarbeta. Observera att beteckningen ”lektor” inte innebär att du behöver ha avlagt doktorsexamen för att kunna söka en tjänst.

Vilka kvalifikationer krävs?

Du ska ha

  • svenska som förstaspråk

Du bör ha

  • grundläggande högskoleutbildning motsvarande minst 180 hp i huvudsak i ämnena svenska, svenska som andraspråk, nordiska språk, pedagogik och litteraturvetenskap
  • erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk
  • mycket god kännedom om svenskt samhälls- och kulturliv (den sökande ska i normalfallet vara uppväxt i Sverige och bosatt i Sverige det senaste året före ansökningstillfället).

Ytterligare meriterande är

  • forskarutbildning
  • undervisningsvana på högskolenivå
  • akademisk utbildning/goda kunskaper i respektive lands språk (obligatoriskt för vissa länder)
  • annan akademisk utbildning i för tjänsten relevanta ämnen
  • längre utlandsvistelse, helst i det land som ansökan gäller.

Ibland kan ett universitet ha andra kvalifikationskrav än de ovan nämnda.

Bedömning av sökande

SI:s nämnd för svenskundervisning bedömer ansökningarna till de utlysta lektoraten i samråd med SI:s medarbetare. I bedömningen sammanvägs olika faktorer från ansökningarna och från de intervjuer som gjorts. Hänsyn tas till faktorer som utbildning, arbetslivserfarenhet och mer personliga kvalifikationer samt hur väl den sökandes samlade kompetens passar för tjänsten i fråga. I slutet av april skickar SI nämndens utnämningsförslag till de berörda universiteten som sedan fattar beslut om vem de vill anställa. Även samtliga sökande får utnämningsförslaget.

Här hittar du lediga svensklärartjänster i utlandet.

Vanliga frågor

För mer information kontakta: