Stöd till nordiska projekt 2022

Universitet i världen kan söka bidrag för nordiska samarbetsprojekt för att att främja intresset för Nordens språk, litteratur och kultur och för att öka intresset för Norden som region.
De nordiska flaggorna vajar i vinden.

Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet (SNU) ger universitet i världen möjlighet att söka bidrag för nordiska samarbetsprojekt. Bidragen finansieras nationellt av medlemsorganisationerna i SNU (UFM, OPH, SÁM, HK-dir och SI) sedan 2017.

Samarbetsnämndens uppdrag är att stödja och administrera nordiska utlandslektorat och att främja och stödja undervisningen i Nordens språk (danska, finska, isländska, norska, svenska, samiska, färöiska, grönländska) samt nordisk litteratur och kultur vid universitet i och utanför de nordiska länderna. Samarbetsnämnden verkar för att öka samarbetet mellan de som arbetar inom nordistiken vid universitet i världen och på så sätt skapa en känsla av nordisk samhörighet.

Syfte och målgrupp

Samarbetsprojekten ska ha som mål att främja intresset för Nordens språk, litteratur och kultur och att öka intresset för Norden som region. De ska vara ett komplement till de deltagande universitetens reguljära undervisnings- och forskningsverksamhet. Projekten måste omfatta minst tre länder eller språk i Norden.

Exempel på aktiviteter som fått stöd de senaste åren är gästföreläsningar, seminarier och konferenser, författarbesök, film- och teaterföreställningar, konserter, utställningar och test av nya kurskoncept.

Vem kan söka?

Relevanta avdelningar med undervisning i Nordens språk och litteratur vid universitet i världen.

Hur ansöker man?

Det är viktigt att förbereda ansökan i god tid. Ansökan måste innehålla:

  • en detaljerad projektbeskrivning
  • ett preliminärt program med namn på inbjudna föreläsare
  • en detaljerad budget och bankuppgifter.

Ansökningsblanketten finns i Espresso. Om du inte använt Espresso tidigare, registrera dig som ny användare. Under “Programmes open for new applications” välj “Coordinating Committee for Nordic Studies Abroad (SNU)”/”Samarbeidsnemnda for Nordenundervisning i utlandet (SNU)” och klicka för att skapa en ny ansökan.

Sista ansökningsdatum är den 15 oktober 2021.

Den 30 september 2021 anordnas ett webbinarium där du kan få råd och tips om hur man ansöker om stöd. För mer information och inloggning se:

SNU webinar on funding for Nordic cooperation projects


Läs mer om Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet