Presentation av universitetet och institutionen

Undervisningen i svenska vid Ivan Frankouniversitetet i Lviv bedrivs vid Fakulteten för internationella relationer. Det är för närvarande ungefär 60 studenter som studerar svenska. Svenska språket har en stark ställning på fakulteten och är ett av de största språken. Fakulteten har en nordisk profil, och man kan även studera norska och estniska. Studenterna studerar svenska som biämne, i stället för engelska. Andra språk på fakulteten är tyska, franska, italienska, japanska (för att bara nämna några). Fakulteten har samarbete med Uppsala universitet, och har även ett fördjupat samarbete med Litorina folkhögskola.

Arbetsbeskrivning

Lektorn i svenska vid Ivan Frankouniversitetet undervisar i svenska på alla årskurser. Studenterna läser svenska i fem år. De studerar även översättning, men den kursen leds av den lokalanställda läraren och ingår inte i lektorns ansvarsområde. Då studenterna inte är språkvetare är fokus på praktisk svenska. Tyngdpunkten ligger på språkstruktur, muntlig och skriftlig språkfärdighet, hörförståelse samt uttalsövningar. Som lektor undervisar man i svenska språket, med en betoning på det svenska samhället, historia, och samtida debatt och man har mycket stor möjlighet att själv påverka innehållet i undervisningen. Det är viktigt att lektorn har god kunskap om och ett intresse för svensk realia. Lektorn har 7 till 8 dubbelpass i veckan, vilket innebär ungefär 14–16 lektionstimmar. Dessutom har man mottagningstid, ett pass. Lektorn är, tillsammans med den lokalanställda, ansvarig för examinering. Varje år arrangerar lektorn lucia, något som är mycket uppskattat bland studenterna. Vi har tidigare lussat på svenska företag samt för andra intresserade.

Anställningsperiod

1 september 2019 (eller enligt överenskommelse) till 30 juni 2020 med möjlighet till förlängning.

Terminsindelning

Höstterminen startar den 1 september och undervisningen pågår till strax efter nyår. Höstterminens tentamensperiod är förlagd till januari. Vårterminen börjar i februari och pågår till slutet av juni, med en tentamensperiod i juni.

Månadslön (brutto)

Mellan 6 000 och 8 000 UAH (≈ 2 000–3 000 SEK). Ett stipendium från SI på 200 000 SEK per läsår tillkommer.

Bostad

Lektorn måste själv ordna bostad men kan få tips från avgående lektor.

Allmänna kvalifikationer

 • svenska som förstaspråk
 • erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk
 • grundläggande högskoleutbildning motsvarande minst 180 hp i huvudsak i ämnena svenska, svenska som andraspråk, nordiska språk och litteraturvetenskap
 • god kännedom om svenskt samhälls- och kulturliv. Den sökande ska i normalfallet ha varit bosatt i Sverige det senaste året före ansökningstillfället.

Meriterande

 • undervisningsvana
 • längre utlandsvistelse
 • forskarutbildning

Här kan du läsa mer om tjänsten och staden Lviv.

Vem kan söka?

Många som söker utlandslektorat är gymnasielärare med utbildning i svenska, svenska som andraspråk, litteratur och andra språk.

Läs också:

Undervisa i svenska utomlands
Intervjuer med svensklärare

Hur ansöker jag?

Ladda ner och fyll i vårt ansökningsformulär.

Ansökningsformulär: svensklärare vid universitet i utlandet

Ansökan ska innehålla:

 • en levnadsbeskrivning (CV) på svenska och gärna på tjänstgöringslandets språk
 • ett personligt brev till institutionen om varför du är intresserad av tjänsten, på svenska
 • vidimerade kopior på högskolebetyg
 • vidimerade arbetsintyg
 • gärna rekommendationsbrev

Mejla din ansökan till si@si.se eller posta den till: Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2019!