Anställningsperiod

Från den 1 oktober 2019. Tjänsten löper på tre år med möjlighet till förlängning i två år.

Terminsindelning

Ca 20 oktober–15 februari, ca 15 april–25 juli

Undervisning

18/20 lektioner i veckan. Undervisning i svenska för bachelor- och masterstuderande i svenska, svensk litteratur och svensk realia på alla nivåer, från nybörjare till avancerade studenter.

I tjänsten ingår ansvar för språkstudierna, bibliotekstjänst, forskning (efter samråd med institutionschefen), mottagningstid för studenterna, språkkonsultation, deltagande i institutionsmöten och -arrangemang samt ämnesfortbildning.

Antal studenter

Cirka 150 svenskstudenter, fördelade på de olika nivåerna/kurserna.

Månadslön (brutto)

Löneklass E 13: 3837–5622 € beroende på utbildning och arbetslivserfarenhet (avdrag görs för skatt, sjuk-, pensions- och arbetslöshetsförsäkring)

Bostad

Lektorn måste själv ordna bostad.

Kvalifikationer och särskilda önskemål från universitetet:

  • Svenska som modersmål och svenskt medborgarskap
  • Fil.mag. eller fil.kand. Grundläggande högskoleutbildning motsvarande 180 poäng. Minst 120 poäng i ämnena litteratur- , kultur- eller språkvetenskap.
  • Lärarhögskola
  • Undervisningsvana i svenska som främmande språk/svenska som andraspråk vid universitet, gymnasium eller komvux.
  • God kännedom om svenskt samhälls- och kulturliv.
  • Lektorn ska ha goda kunskaper i svensk litteratur, kultur och realia och ha undervisningsvana.
  • Goda kunskaper i tyska är en merit.

Ansökan

Till ansökan bifogas:

  • CV
  • personligt brev
  • betyg och anställningsintyg samt referenser

Ansökan skickas per mejl som pdf till:
joachim.grage@skandinavistik.uni-freiburg.de

Ansökan måste vara universitetet tillhanda senast den 31 juli 2019.

För mer information om tjänsten kontakta:
Prof. Dr. Joachim Grage, Skandinavisches Seminar
Tlf. +49 761 203 3301

Universitetet i Freiburg är en av Tysklands ledande högskolor. Institutionen fick 2005 Svenska institutets utmärkelse ”Årets svenskinstitution“ i konkurrens med 200 universitet med undervisning i svenska i världen.