Lediga svensklärartjänster i utlandet

Svenska institutet utlyser lediga lärartjänster i svenska språket och litteraturen vid universitet i utlandet.

I början av februari varje år utlyser vi här lediga svensklärartjänster, så kallade utlandslektorat, vid universitet i utlandet inför kommande läsår. Arbetsuppgifter och språknivåer varierar från universitet till universitet.

Läs mer om vad det innebär att undervisa i svenska i utlandet och vilka kvalifikationer du bör ha.

Intervjuer med svensklärare i utlandet

Annonserar lediga svensklärartjänster i utlandet

Här publicerar Svenska institutet annonser gällande lediga svensklärartjänster vid universitet och högskolor i utlandet.

Just nu har vi inga inga annonser för lediga lärartjänster.