Lediga tjänster

I början av februari varje år annonserar vi här lediga svensklärartjänster vid universitet i utlandet. Arbetsuppgifterna och språknivåerna varierar från universitet till universitet.

Läs mer om vad det innebär att undervisa i svenska i utlandet och vilka kvalifikationer du bör ha.

Intervjuer med svensklärare i utlandet

Annonsera lediga svensklärartjänster i utlandet

Universitet och högskolor i utlandet är välkomna att kontakta Svenska institutet för annonsering av lediga svensklärartjänster. Mejla till sveu@si.se för mer information.