Lediga tjänster finns i

  • Bulgarien
  • Estland
  • Kroatien
  • Ryssland

Ytterligare tjänster kan tillkomma. Tjänsterna utlyses under förutsättning att nuvarande svensklärare inte fortsätter sin tjänstgöring och att SI får tillräckliga medel till förfogande för att stödja verksamheten.

De lärare som förmedlas via SI kallas ”utlandslektorer”, men det är oftast inget krav på att man ska vara disputerad för att kunna söka tjänsterna. Som utlandslektor är man anställd av det utländska universitetet, vanligtvis på ett år med möjlighet till förlängning ett år i taget.

Vem kan söka?

Kraven på formell utbildning liksom innehållet i tjänsterna varierar. Många som söker är gymnasielärare med utbildning i svenska, svenska som andraspråk, litteratur och andra språk. Det är viktigt att du läser vad som gäller för respektive tjänst.

Läs också gärna:

Undervisa i svenska utomlands
Intervjuer med svensklärare

Hur ansöker jag?

Ladda ner och fyll i vårt ansökningsformulär.

Ansökningsformulär: utlandslektor i svenska

Ansökan ska innehålla:

  • en levnadsbeskrivning (CV) på svenska och gärna på tjänstgöringslandets språk
  • ett personligt brev till institutionen om varför du är intresserad av tjänsten, på svenska och eventuellt på landets språk
  • vidimerade kopior på högskolebetyg
  • vidimerade arbetsintyg
  • gärna rekommendationsbrev

Om du söker flera tjänster måste ett ansökningsformulär för varje tjänst skickas till SI. Tjänsterna ska då även rangordnas. Det räcker dock med en uppsättning betyg, intyg, rekommendationer, CV, personligt brev på svenska och gärna på landets språk.

Mejla din ansökan till si@si.se eller posta den till: Svenska institutet, Box 9, 121 21 Johanneshov.

Välkommen med din ansökan senast den 10 mars 2020!