I början av februari varje år utlyser vi här lediga svensklärartjänster, så kallade utlandslektorat, vid universitet i utlandet inför kommande läsår. Arbetsuppgifter och språknivåer varierar från universitet till universitet.

Läs mer om vad det innebär att undervisa i svenska i utlandet och vilka kvalifikationer du bör ha.

Intervjuer med svensklärare i utlandet

Annonsera lediga svensklärartjänster i utlandet

Universitet och högskolor i utlandet är välkomna att kontakta Svenska institutet för annonsering av lediga svensklärartjänster. Mejla till sveu@si.se för mer information.