Vill du undervisa i svenska i utlandet?

Svenska institutet utlyser i början av februari varje år lediga svensklärartjänster, så kallade utlandslektorat, vid universitet i utlandet. Arbetsuppgifter och språknivåer varierar från universitet till universitet.

Läs mer om vad det innebär att undervisa i svenska i utlandet och vilka kvalifikationer du bör ha.

Intervjuer med svensklärare i utlandet

Annonsera lediga svensklärartjänster i utlandet

Universitet och högskolor i utlandet är välkomna att kontakta Svenska institutet för annonsering av lediga svensklärartjänster. Mejla till sveu@si.se för mer information.