Lediga lärartjänster

Här hittar du lediga lärartjänster i svenska språket och litteraturen vid universitet i utlandet.

Ledig tjänst i Belgrad, läsåret 2017/2018

Observera att SI endast förmedlar tjänsten. Svensklektorn är anställd av universitetet. Lektorer som förmedlas genom SI anställs vanligtvis på ett år med möjlighet till förlängning ett år i taget.

Vem kan söka?

Många som söker de lektorstjänster som SI utlyser är gymnasielärare med utbildning i svenska, svenska som andraspråk, litteratur och språk. Innehållet i tjänsterna kan variera, liksom kraven på den formella utbildningen. Det är oftast inget krav att vara disputerad.

Läs gärna mer om allmänna behörighetskrav.

Hur ansöker man?

Ladda ner och fyll i vårt ansökningsformulär.

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

   • levnadsbeskrivning (CV) på svenska
   • personligt brev till institutionen om varför du är intresserad av tjänsten
   • vidimerade kopior på högskolebetyg
   • vidimerade arbetsintyg
   • gärna rekommendationsbrev

Skicka din ansökan med e-post till si(a)si.se eller till:
Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm.

Din ansökan måste vara SI tillhanda senast den 31 augusti. Observera att det under sommaren inte sker någon hantering av ansökningarna.

För mer information kontakta
Charlotta Johansson
________________________________________

Vi informerar här även om andra lediga svensklärartjänster där ansökningarna ska skickas direkt till respektive universitet och inte via SI. Utländska lärosäten är välkomna att kontakta oss för annonsering. Mejla till sveu(a)si.se för mer information.

Ledig professur i Kraków, Polen

Relaterade sidor

 • Bli utlandslektor i svenska

  Är du intresserad av att jobba som utlandslektor? Svenska institutet (SI) förmedlar årligen ett tiotal tjänster vid utländska universitet. Sammanlagt är ett tusental svensklärare verksamma på hel- eller deltid vid de cirka 225 universitet i ...