Lediga lärartjänster

Här hittar du lediga lärartjänster i svenska språket och litteraturen vid universitet i utlandet.

Svensklärartjänster för läsåret 2017/2018

  • Bordeaux, Frankrike (pdf). Sista ansökningsdag är 31 maj. Obs tjänsten förmedlas inte via SI. Du måste därför skicka din ansökan direkt till universitetet.
  • Rennes, Frankrike Sista ansökningsdag är den 2 maj. Obs: tjänsten förmedlas inte via SI. Du måste därför skicka din ansökan direkt till universitetet.

Svensklektorstjänster för läsåret 2017/2018

Sista ansökningsdag var den 8 mars 2017.

Tjänsterna utlyses under förutsättning att nuvarande svensklektor inte fortsätter sin tjänstgöring, och att SI får tillräckliga medel till förfogande för att stödja verksamheten. Observera att SI endast förmedlar tjänsterna. Svensklektorerna är anställda av de utländska universiteten. Lektorer som förmedlas genom SI anställs vanligtvis på ett år med möjlighet till förlängning ett år i taget.

Vem kan söka?

Många som söker är gymnasielärare med utbildning i svenska, svenska som andraspråk, litteratur och språk. Innehållet i tjänsterna kan variera, liksom kraven på den formella utbildningen. Det är oftast inget krav att vara disputerad. Det är viktigt att du läser vad som gäller för respektive tjänst.

Läs gärna mer om allmänna behörighetskrav.

Hur ansöker man?

Ladda ner och fyll i vårt ansökningsformulär.

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • levnadsbeskrivning (CV) på svenska och gärna på tjänstgöringslandets språk
  • personligt brev till institutionen om varför du är intresserad av tjänsten, på svenska och eventuellt på tjänstgöringslandets språk (när det gäller tjänster i Frankrike och Tyskland måste brev och CV vara både på svenska och franska/tyska)
  • vidimerade kopior på högskolebetyg
  • vidimerade arbetsintyg
  • gärna rekommendationsbrev

Om du söker flera tjänster måste ett ansökningsformulär för varje tjänst skickas till SI. Tjänsterna ska då även rangordnas. Det räcker dock med en uppsättning betyg, intyg, rekommendationer, CV och personligt brev (OBS – se ovan för tjänster i Frankrike och Tyskland).

Vi ser helst att du skickar din ansökan per e-post till si(a)si.se. Alternativt kan du skicka den med vanlig post till:
Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm.

Välkommen med din ansökan!

För mer information kontakta
Charlotta Johansson.

För information om lektorat i Ryssland och Vitryssland kontakta
Viktor Hennius.
________________________________________

Vi informerar här även om andra lediga svensklärartjänster där ansökningarna ska skickas direkt till respektive universitet och inte via SI. Utländska lärosäten är välkomna att kontakta oss för annonsering. Mejla till sveu(a)si.se för mer information.

Relaterade sidor

  • Bli utlandslektor i svenska

    Är du intresserad av att jobba som utlandslektor? Svenska institutet (SI) förmedlar årligen ett tiotal tjänster vid utländska universitet. Sammanlagt är ett tusental svensklärare verksamma på hel- eller deltid vid de cirka 225 universitet i ...