Lektorstjänster för tillträde höstterminen 2018

Lektorstjänsterna i Krakow, Peking och Petrozavodsk är ännu inte tillsatta. Ansökningstiden har därför förlängts. Klicka på länkarna nedan för mer information om tjänsterna.

Tjänsterna utlyses under förutsättning att SI får tillräckliga medel till förfogande för att stödja verksamheten. Observera att SI endast förmedlar tjänsterna. Lektorerna är anställda av de utländska universiteten. Lektorer som förmedlas genom SI anställs vanligtvis på ett år med möjlighet till förlängning ett år i taget.

Vem kan söka?

Kraven på formell utbildning liksom innehållet i tjänsterna varierar. Det är oftast inget krav att vara disputerad. Många som söker är gymnasielärare med utbildning i svenska, svenska som andraspråk, litteratur och språk. Det är viktigt att du läser vad som gäller för respektive tjänst.

Läs gärna ”Bli utlandslektor i svenska”

Hur ansöker jag?

Ladda ner och fyll i vårt ansökningsformulär.

Ansökningsformulär för lektorstjänst i utlandet

Ansökan ska innehålla:

  • en levnadsbeskrivning (CV) på svenska och gärna på tjänstgöringslandets språk
  • ett personligt brev till institutionen om varför du är intresserad av tjänsten, på svenska och eventuellt på tjänstgöringslandets språk
  • vidimerade kopior på högskolebetyg
  • vidimerade arbetsintyg
  • gärna rekommendationsbrev

Om du söker flera tjänster måste ett ansökningsformulär för varje tjänst skickas till SI. Tjänsterna ska då även rangordnas. Det räcker dock med en uppsättning betyg, intyg, rekommendationer, CV, personligt brev på svenska och gärna på landets språk.

Mejla din ansökan till si@si.se eller posta den till: Svenska institutet, Box 7434, 103 91 Stockholm.

Välkommen med din ansökan senast den 28 maj 2018!