Uttal och hörövningar

Tips på läromedel om svenskt uttal och hörövningar lämpliga för undervisning/studier i svenska som främmande språk och svenska som andraspråk.

 • Svensk prosodi i praktiken. Olle Kjellin. Hallgren & Fallgren.
 • Betoningshandboken. Bo Thorén. BT Bättre svenska.
 • Uttalsboken i teori och praktik. Natur&Kultur.
 • Orden och uttalet. Håkan Rosenqvist. Folkuniversitetets förlag.
 • Övningar i svensk basprosodi. Ylva Slagbrand, Bosse Thorén.
 • Uttalsövningar. Olle Kjellin. Hallgren & Fallgren.
 • Svenska språknämndens uttalsordbok. Norstedts. 67 000 svenska ord och deras uttal. Det centrala ordförrådet samt främmande ord och fackord. Ordboken är rekommenderande. När så behövs även med uppgifter om bruklighet och stilnivå. Uttalsuppgifterna anges med det internationella fonetiska alfabetet IPA.
 • Skepp ohoj! Övningsmaterial i svenskt uttal. Lennart Larsson. Hallgren & Fallgren. Tar upp svenskans vokal- och konsonantljud. Med dikter av Lennart Hellsing. Övningsuppgifter med facit, cd.
 • Vasaaru? Paula Grossman. En grundläggande uttalskurs på dvd med 11 videolektioner och 258 uttalsövningar som framför allt tränar prosodin. Kan användas på alla nivåer. Inläraren kan lyssna, spela in sig själv och jämföra sitt tal med inläsarens. Läs mer på Prosodias hemsida.
 • Dialoger med tryck. Martin Widmark, Katarina Hofling. Sanoma Utbildning. Bok + cd-audio. Trettio övningar med vardagliga och realistiska samtal i dialogform. Tränar uttal, prepositioner och partikelverb i varierade övningar. För studenter på högre nivåer.
 • Talstegen. Ronald Alfredsson, Inga Sjödin. Folkuniversitetets förlag. En lärobok med övningar i muntlig färdighet och uttal, för studenter som läst svenska i ett par terminer. Indelad i 15 kapitel som tar upp olika genrer, t ex Presentationer, Intervjuer, Diskussioner och Möten. Innehåller samtalsfraser, övningar på att tala oförberett, många uttalsövningar där särskilt betoningens betydelse poängteras.
 • Fonetikens grunder. Olle Engstrand. Studentlitteratur.
 • Fonetik light. Olle Engstrand. Studentlitteratur.
 • Elementär fonetik. Lundström-Holmberg, af Trampe. Studentlitteratur.
 • Hörövningar för Sfi. Kopieringsunderlag och cd-audioskivor. Lena Sundberg-Holmberg. Sanoma utbildning. På fortsättningsnivå. Talspråk i vardagliga situationer; människor möts och småpratar, refererar händelser, uttrycker sina åsikter, ringer, lyssnar på telefonsvarare. Några radioinslag och sånger. Förberedande övningar, uppgifter till lyssnandet, uppföljningsövningar. Manus till cd-skivorna.
 • Lyssna nu! Hör- och aktivitetsövningar i svenska som andraspråk för åk 6-9. Kristina Fernandez. Sanoma utbildning. Hörförståelse på nybörjarnivå. Lärardel med instruktioner och utskrivna texter. Elevdelen får kopieras. Ibland är det tydligt att materialet riktar sig till en högstadieelev men många delar är mera neutrala.
 • Lyssna på svenska, hörförståelse för sfi. Eva Jönsson. Gleerups. Tre nivåer, med tio olika teman. Vardagliga situationer som t.ex. telefonsvarare, nyhetssändning, knappa sig fram till myndighet.
 • Hur säger man? Cecilia Söderberg. Sanoma utbildning. 2010. Hör- och uttalsövningar på nivå A1-B1. Fraslistor med uttalsmarkeringar. Skrivövningar och tester, även på förlagets hemsida.
 • Svenska för vuxna. Uttal. I. Lengqvist, Almqvist&Wiksell. Uttalsträning med fokus på språkmelodin. Cd-skiva.
 • Hur låter svenskan, ejengklien? Olle Engstrand. Norstedts.