Karin Nordquists brev från Kaliningrad 2000-2002

Karin fortsatte sin svensklektorskarriär i Kaliningrad och här får du läsa henne betraktelser av staden.