Gästföreläsningar, projekt och evenemang

Bjud in din drömföreläsare digitalt eller på plats! Genom SI:s bidrag till gästföreläsningar har du som lärare möjlighet att bjuda in till exempel författare, journalister, forskare, som en del i undervisningen eller för att uppmärksamma institutionen, svenska språket som ämne eller Sverige och uppmuntra studenterna i deras utbildning.
En man visar upp ett tidningsuppslag för studenterna i ett klassrum.

Vi uppmuntrar vi till gästföreläsningar även via digitala verktyg.

Om du har förslag på en föreläsare som skulle passa dina studenter och som kan tänka sig att föreläsa på distans så hör av dig till SI via mejl eller skicka in en ansökan. Se länken ”Till ansökningsportalen” längre ner på sidan.

SI kan betala ut arvode till de föreläsare som har F-skatt, egen firma eller kan anlita ett faktureringsföretag och skicka en e-faktura till SI för sitt arvode.

Vad kan jag få bidrag till?

 • onlineföreläsning
 • gästföreläsning
 • evenemang
 • projekt
 • konferens
 • Sverigedag/Sverigevecka
 • studieresa till Sverige

Du kan söka bidrag för alla ämnesområden som är relevanta för svenskundervisningen eller för att öka intresset för Sverige. Några exempel på ämnen är: språk, pedagogik, skönlitteratur, översättning, kultur, samhälle eller aktuell debatt.

För studieresor till Sverige kan SI sällan ge bidrag som täcker alla kostnader utan förutsätter även annan finansiering, via universitetet eller att studenterna står för vissa kostnader. Programmet för studieresan ska innehålla besök som man som turist inte har möjlighet att besöka, gärna vid ett svenskt lärosäte.

Kontakta oss gärna om du vill ha tips på föreläsare eller har funderingar kring projekt. Vi håller oss informerade om vad som är på gång och hjälper gärna till med kontaktuppgifter och förslag.Här kan du få inspiration av och information om de evenemang som fått bidrag 2016-2018. 

Bidrag ges till kostnader för:

 • resa
 • boende
 • arvode*
 • lokalhyra
 • administrativa kostnader för utbetalning av bidraget till universitetets konto.

* vi ger inga bidrag till mat eller uppehälle när föreläsaren får arvode.

Hur stort bidrag kan jag söka?

Det maximala bidragsbeloppet per lärosäte och ansökan är 15 000 SEK.
Du kan skicka in fler ansökningar under ett kalenderår.

När ska jag skicka in ansökan?

Sista ansökningsdatum 2022 är:

 • 8 februari
 • 5 april
 • 7 juni
 • 27 september
 • 8 november

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdatum behandlas den vid nästa ansökningstillfälle.

Beslut om bidrag meddelas inom två veckor efter sista ansökningsdatum.

Hur ansöker jag?

Kontakta den tilltänkta gästföreläsaren för att planera tidpunkt, komma överens om arvode och gör en budget för kostnaderna. Kan du samarbeta med annat universitet, svensk ambassad eller konsulat så kontakta dem.

Från och med 1 april 2019 är det lag på att alla fakturor till svenska myndigheter ska skickas elektroniskt
(e-faktura) enligt en ny europeisk standard. SI tar inte längre emot pappersfakturor eller fakturor via e-post.
För mer information se ”Vanliga frågor” om hur bidragen betalas ut. 

Lektor och SI:s kontaktperson ansöker om bidrag via SI:s ansökningsportal, se länken nedan:

Till ansökningsportalen

Här finns instruktioner om hur du ansöker om bidrag via ansökningsportalen

Gästföreläsare från svenskt universitet eller högskola

Om du vill bjuda in en gästföreläsare som är anställd vid ett svenskt universitet eller en svensk högskola så undersök först om det lärosäte du arbetar vid har ett samarbetsavtal med det svenska lärosätet och om ni inte har det, se över möjligheten att teckna ett avtal

De allra flesta samarbetsavtal innehåller student- och personalmobilitet vilket ofta innebär att gästföreläsarens omkostnader kan finansieras inom ramarna för avtalet.

Oftast kan institutionsledningen informera om vilka samarbetsavtal universitetet har och vem på institutionen som handlägger detta, t.ex. internationell samordnare eller internationellt sekretariat. Den som ansvarar för avtalen kan också hjälpa till med tecknandet av nya avtal med svenska lärosäten. Om ditt lärosäte inte har något samarbetsavtal kan det finnas anledning att teckna ett sådant med det svenska lärosätet.

Lärarutbyte inom Erasmus+programmet måste innehålla minst åtta undervisningstimmar per vecka och pågå i minst två dagar och max två månader. Läs mer om Erasmus+ och lärarutbyte.

Vad ska jag göra efter föreläsningen, evenemanget?

Senast en månad efter föreläsningen, evenemanget eller studieresan måste du skicka in en rapport till SI.  Inloggningsuppgifter till enkäten finns i beslutsbrevet. Rapporten ska även innehålla en ekonomisk redovisning. Uppge då ärendets diarienummer som du hittar i beslutsbrevet. Rapporten är mycket viktig för oss, så att vi kan redovisa för våra uppdragsgivare och sprida information om alla fantastiska projekt som sker vid universiteten utomlands!

Bilder, filmer och annan dokumentation kan skickas separat till monika.ronngren@si.se och skriv även fotografens namn. Vi tar gärna emot bilder från föreläsningarna.

På Flickr finns affischer från några av de evenemang som arrangerats. Skicka gärna in fler!

Vanliga frågor och svar

För mer information kontakta: