Svenska institutet har tagit fram en folder för att locka fler att studera svenska. Foldern finns på engelska och franska och du kan själv ladda ner och skriva ut den. För den som vill lära sig mer finns också ett faktablad om svenska språket på engelska och svenska.

Foldern och faktabladet hittar du på sharingsweden.se.