Institutet för Fennistik och Skandinavistik vid Universität Greifswald, arrangerar varje år en dag med öppna föreläsningar kring ett visst tema i samband med den årliga kultur- och musikfestivalen ”Nordischer Klang”  som pågår mellan den 3 och 13 maj 2019.

Dagens fokus ligger bland annat på människan i välfärdssamhället, individens ställning och rättigheter, folkhemmet och välfärdsstatens historiska rötter. En av föreläsarna är Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap. En annan föreläsare är författaren Johanna Sinisalo.

Samtliga föreläsningar kommer att genomföras på engelska och alla intresserade är varmt välkomna.