Bo Wahlström ger en föreläsning under rubriken Välfärdens möjligheter och begränsningar för välbefinnandet för svenskstudenterna vid universitetet i Poznan. Föreläsningen fokuserar på de omvälvande skeendena som utspelade sig i Sverige från mitten av 70-talet och framåt. Bland de frågeställningar som kommer tas upp är: Vad kan vi dra för slutsatser av välfärdsbyggets landvinningar?; Vad är förutsättningarna för välbefinnande och var hittar vi användbara modeller för personlig utveckling, terapi och välbefinnande?; Hur kan dessa integreras i samhället?

Bo Wahlström är uppvuxen under välfärdssamhällets storhetstid. Efter att ha avlagt ingenjörsexamen var han en tid verksam inom industrin. Men efter omskolning och nyorientering i livet arbetar han sedan 30 år tillbaka som terapeut, föreläsare, företagskonsult och kursledare.

Kontaktperson:

Malin Lillieros, utlandslektor i svenska
Universitetet i Poznan
malin.lillieros@amu.edu.pl