Poesi är en genre som sällan översätts – i synnerhet inte ungas poesi. Maria Bodin och Jacob Hallerström, som själva är poeter och befinner sig i centrum av den unga svenska poesiscenen, ger en föreläsning om tendenser i och villkor för den unga poesin i Sverige idag.

Åhörarna får här möjlighet att bekanta sig med nya, unga författarskap samt en överblick över poesiscenen. För de svenskstuderande hålls också en poesiworkshop där studenterna sedan får möjlighet att skicka in bidrag till det svenska litteraturmagasinet L’amour la mort.